ff
dobry prawnik Żary

dobry prawnik Żary
Kancelarię LEX GEMINI tworzą radcowie prawni zrzeszeni w Krajowej Izbie Radców Prawnych, zaprzysiężeni do wykonywania zawodu zaufania publicznego na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego z dnia 22 listopada 2014 r.

W naszej pracy koncentrujemy się na zapewnieniu wysokiej jakości usług prawnych oraz działaniu w najlepszym interesie naszych Klientów z poszanowaniem standardów etyki zawodowej.

Proponujemy stałą oraz doraźną obsługę prawną przedsiębiorców, a także osób prywatnych, ponadto zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administacyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji rządowej i samorządowej.

Praktykujemy zarówno w województwie Lubuskim jak i Dolnośląskim, kierując ofertę w szczególności do Klientów zaangażowanych jednocześnie w oba te rynki.
dobry prawnik Żary


Obszar praktyki Kancelarii LEX GEMINI obejmuje zagadnienia z dziedziny: Zasady współpracy:
.

Prawa cywilnego, a w szczególności:
- nienalezyte wykonywanie zobowiązań umownych,
- konflikty na tle prawa własności,
- dziedziczenie, testamenty, zachowki
Prawa pracy, a w szczególności:
- regulaminy pracy i wynagradzania,
- roszczenia z tytułu niesłusznego wypowiedzenia stosunku pracy,
- wynagrodzenie i nadgodziny pracowników o zadaniowym czasie pracy,
Prawa handlowego, a wszczególności:
- tworzenie spółek,
- reprezentacja i prowadzenie spraw spółek,
- uchwały i walne zgromadzenia spółek,
- konflikty interesów członków zarządu i wspólników,
- konstruowanie umów i porozumień, handlowych,
- realizacja roszczeń z umów handlowych,Stała obsługa prawna oferowana jest w dwóch wariantach: nielimitowanym oraz godzinowym.

Nielimitowana obsługa to pewność priorytetowej i niezależnej od stopnia skomplikowania sprawy, pomocy prawnej. Klient otrzyma zapewnienie realizacji wszystkich zleceń, bez względu na czas konieczny do ich zrealizowania.

Wariant godzinowy dedykowany jest osobom o zmiennym zapotrzebowaniu na obsługę prawną. W zależności od potrzeb Klient będzie miał zapewnioną okresloną ilość godzin obsługi prawnej za stałą zryczałtowaną stawkę miesięczną, z zastrzeżeniem, iż niewykorzystane przez Klienta godziny będzie mógł on wykorzystać w przyszłości, bez obawy o niepotrzebne wydatki.

Koszt doraźnej pomocy prawnej jest każdorazowo ustalany z Klientem wziąwszy pod uwagę przedmiot i zakres zlecenia.
dobry prawnik Żary
Klienci, którzy wybrali stałą obslugę prawną:

.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lekarza Rodzinnego "MEDYK " s.c.
z siedzibą w Żarach
dobry prawnik Żary
Apteka WEGA sp. z o.o.
z siedzibą w Żarach

dobry prawnik Żary
dobry prawnik Żary

RT Studio Projektowe
mgr inż. arch. Paulina Ratajcza

---
Blog prawny:                                          Więcej o zawodzie radcy prawnego:
.
dobry prawnik Żary dobry prawnik Żary

dobry prawnik Żary

dobry prawnik Żary
ul. Okrzei 9, 68-200 Żaryul. Czarnieckiego 58, 53-627 Wrocław+48 662 154 292 kancelaria@lexgemini.pl