UCHWAŁA NR XVI/23/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2016

Domowe zwierzę odłowione i zatrzymane w schronisku, jak mogę je odzyskać?
    

Rada Miejska w Żarach przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy żary o statusie miejskim na rok 2016r.

Celem Programu jest: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz wolno żyjącym kotom z terenu Gminy, poprzez zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, dokarmianie wolno żyjących kotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz ich elektroniczne znakowanie, a także ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku oraz usypianie ślepych miotów.

Na podstawie uchwały w Żarach przeprowadzone mogą zostać odłowy zwierząt uznanych za bezdomne. Odławiane zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska i pozostają w Schronisku do czasu znalezienia opiekuna lub do końca ich życia. Zdjęcia odłowionych zwierząt będą publikowane, co najmniej przez 14 dni na stronie internetowej schroniska.

Właściciele zagubionych zwierząt, którzy będą chcieli odzyskać swoich pupili, udowodnić będą musieli prawo własności zwierzęcia.

Zgodnie z § 8 ust. 4 uchwały właściciele zagubionych zwierząt przebywających w Schronisku mają prawo do ich odzyskania po udokumentowaniu prawa własności (książeczka zdrowia zwierzęcia, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, kwit potwierdzający zapłacenie opłaty od posiadania psa lub inny dokument). Przy braku dokumentów potwierdzających prawo własności zwierzęcia dopuszcza się potwierdzenie pisemne świadków. Potwierdzeniem własności psa może być także zachowanie psa w reakcji na jego imię.

.

radca prawny Piotr Bliźniak, 14 czerwca 2016 r. Żary
www.lexgemini.pl LEX GEMINI Kancelaria Radcy Prawnego, Żary ul. Okrzei 9

Radca prawny prowadzący własną Kancelarię Radcy Prawnego w Żarach. Radca prawny traktuje klientów z miasta Żary priorytetowo zapewniając nawyższą jakość usług za rozsądną cenę. Prawnik w Żarach profesionalnie doradzi w kwestiach prawnych, a także zapewni kompetentne zastępstwo przed sądem lub organem państwowym czy samorzadowym. Dobry prawnik- Żary i jego mieszkańcy potrzebują fachowej pomocy prawnej pozwalającej zabezpieczyć swoje interesy. Dobry i tani prawnik w Żarach ma swoje biuro przy ul. Okrzei 9, Żary, w budynku przychodni  zdrowia.