Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wypowiedzenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
    Koniec roku wiąże się dla użytkowników wieczystych nieruchomości z możliwością otrzymania pisma wypowiadającego dotychczasową wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Problematyka ta uregulowana jest w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z ustawą właściwy organ, czyli organ reprezentujący właściciela nieruchomości obciążonej prawem użytkowania wieczystego np. Starosta Żarski dla nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Żarskiego albo Burmistrz Miasta Żary lub Wójt Gminy Żary dla nieruchomości stanowiacych własność Miasta lub Gminy Żary, zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie dotychczasową wysokość opłaty do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając jednocześnie ofertę przyjęcia jej w nowej wysokości.
    Opłata roczna z tyułu użytkowania wieczystego nie może być aktualizowana częściej niż co trzy lata. Użytkownik wieczysty, który jest niezadowolony z zaproponowanej nowej wysokości opłaty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.
    Ustawa wskazuje, iż ogran dokonujący wypowiedzenia powinien dowieść tego, iż aktualizacja opłaty jest uzasadniona. Następuje to poprzez zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości obciążonej prawem użytkowania wieczystego, który ma na celu wykazanie wzrostu wartości tejże nieruchomości uzasadniającego wzrost opłaty.
    Mimo wszystko w swoim odwołaniu użytkownik wieczysty powinien podnieść argumenty uzasadniające jego stanowisko - odnośnie niezasadności podwyższenia opłaty rocznej. Odbywa się to przez wykazanie naruszenia przepisów prawa przez organ wypowiadający np. naruszenie któregoś z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub wskazanie naruszenia przez sporządzających operat szacunkowy przepisów regulujących formę i sposób przygotowywania operatu, stanowiącego podstawę aktualizacji.
    Postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym nie jest postępowaniem administracyjnym zwyczajnym ponieważ dotyczy materii cywilistycznej regulowanej przez wspomniają wyżej ustawę. Niezbędna jest rozprawa, na której użytkownik wieczysty może być reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. W razie uznania wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za zasadne, użytkownikowi wieczystemu zwracane są koszty postępowania. W przypadku niezadawalającego rozstrzygnięcia użytkownik wieczysty ma prawo skierować sprawę do sądu - złożony wniosek zastępuje pozew - i dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym w Żarach.
.

radca prawny Piotr Bliźniak, 18 grudnia 2015 r. Żary
www.lexgemini.pl LEX GEMINI Kancelaria Radcy Prawnego, Żary ul. Okrzei 9

Radca prawny prowadzący własną Kancelarię Radcy Prawnego w Żarach. Radca prawny traktuje klientów z miasta Żary priorytetowo zapewniając nawyższą jakość usług za rozsądną cenę. Prawnik w Żarach profesionalnie doradzi w kwestiach prawnych, a także zapewni kompetentne zastępstwo przed sądem lub organem państwowym czy samorzadowym. Dobry prawnik- Żary i jego mieszkańcy potrzebują fachowej pomocy prawnej pozwalającej zabezpieczyć swoje interesy. Dobry i tani prawnik w Żarach ma swoje biuro przy ul. Okrzei 9, Żary, w budynku przychodni Medyk, nieopodal firmy Rolmasz.. Obsługuje m.in. z nowoczesną formą zajmującą się aranżacja wnętrz i projektowanie  wnętrz przez profesjonalnych architektów we Wrocławiu i Zielonej Górze RT Studio Projektowe.